FORGOT YOUR DETAILS?

SPĒĻOŠANA

Komandu sadarbības treniņprogramma

4-10/komanda

Izklaidējošs kolektīva saliedēšanas pasākums, pildot praktiskus komandas uzdevumus.Spēles metodes veicina kolektīva saliedētību, attīsta komunikāciju prasmes, veicina personības pilnveidi un izaugsmi, uzlabo sadarbību, paaugstina motivāciju un ir lielisks palīgs uzņēmumiem izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Aktivitātes tiek veidotas tā, lai visi dalībnieki varētu kopīgi labi pavadīt laiku un lai katram ir iespēja kādā no uzdevumiem pielietot savus talantus un prasmes. Tā ir aktīva, azartiska programma komandas saliedēšanai un pozitīvas atmosfēras radīšanai. Spēli vada divi vadītāji.

Norises laiks – 2,5 – 4 stundas.

-  Problēmu risināšana jeb lēmumu pieņemšana
-  Darbs komandā un sadarbības treniņš, komunikācijas spēles
-  Uztveres treniņš un loģikas spēles
-  Resursu menedžments
-  Piederības sajūtas veicināšana, uzņēmuma lojalitāte un kopīgs redzējuma nozīme
-  Ideju ģenerēšana, radošuma treniņš,
-  Prezentācijas prasmes, klientu apkalpošana un uzņēmuma kultūra

Sazinies ar mums!

TOP