FORGOT YOUR DETAILS?

Attālinātās tierdzniecības noteikumi

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Attālinātās tirdzniecības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz klienta veiktajiem pakalpojumu (klients iegādājas biļeti uz konkrētu pasākumu) pasūtījumiem, izmantojot informācijas sabiedrības un elektronisko sakaru pakalpojumus – interneta vietni, mobilo lietotņu un elektroniskā pasta iespējas, tālruņa saziņu vai īsziņu sūtījumus (tālāk informācijas sabiedrības un elektronisku sakaru pakalpojumi kopā saukti – Elektroniskie sakaru līdzekļi). Pakalpojumu pasūtījumu nodrošinātājs, personas datu pārzinis– Biedrība "Prāta spēles" (PVN reģ. Nr. LV40008273625, juridiskā adrese: Ropažu iela 105-11, Rīga, Latvija, tālrunis: +371 25555224, E-pasts: [email protected]).

1.2. Pirms persona, t.i. fiziskai persona - kas iegādājas pakalpojumu nolūkam, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību (turpmāk – Klients) veic pakalpojumu pasūtījumu (turpmāk – Pasūtījums), izmantojot šajos noteikumos norādītos elektroniskos sakaru līdzekļus, tai ir pienākums iepazīties ar Attālinātās tirdzniecības noteikumiem, pakalpojumu piegādes noteikumiem un Privātuma politiku. Ar Pasūtījuma veikšanas brīdi Klients apliecina, ka ir iepazinies ar iepriekš minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. Pasūtījuma cena un norēķinu kārtība

2.1. Pakalpojumu (pasākuma biļešu) cenas ir norādītas kopā ar pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Klients, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt pakalpojuma cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta Pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.2. Ja pakalpojums tiek piedāvāts par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie pakalpojuma.

2.3. Norēķinus par pakalpojumu Klients veic vienā maksājumā ar internetbankas vai cita attālināto maksājumu nodrošinātāja starpniecību, kuru akceptē maksājuma saņēmējs.

3. Pasūtījuma veikšana un saņemšana

3.1. Veicot Pasūtījumu, izmantojot Elektronisko sakaru līdzekļus, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās pakalpojuma aprakstu un, ka izvēlētāais pakalpojums atbilst viņa izvirzītajām prasībām.

3.2. Noslēgtais līgums stājas spēkā, kad pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis Klienta elektronisku  apstiprinājumu līguma noslēgšanai.

3.3. Ar pasūtījuma izdarīšanas brīdi, Klients apliecina, ka norādītie dati (personas kods, vārds un uzvārds, kontakttālrunis un citi pieprasītie personas dati), kas nepieciešami Pasūtījuma izpildei, ir patiesi un precīzi. Neprecīzu vai nepatiesu datu sniegšanas gadījumā Pasūtījums var tikt atteikts.

3.4. Pasūtījuma noformēšanai pakalpojuma sniedzējs veic Klienta personas datu apstrādi. Datu apstrādes kārtība, mērķi un nolūki ir skaidroti  Privātuma politikā, kas ir publicēta mājasjaslapā www.prataspeles.lv.

3.5. Pakalpojuma sniedzējs nenodrošina pastāvīgu informācijas glabāšanu, ja Klients iegādājas pakalpojumu, veicot maksājumu Pasūtījuma pasūtīšanas brīdī, tāpēc Klientam ir pienākums patstāvīgi saglabāt ar Pasūtījumu saistīto dokumentāciju.

3.6. Pēc Pasūtījuma veikšanas uz Klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts Pasūtījuma apstiprinājums un informācija par turpmāk veicamajām darbībām saistībā ar pakalpojuma saņemšanu.

 

4. Atteikuma tiesības

 4.1. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.12. punktu klients nevar izmantot atteikuma tiesības, ja līgums noslēgts par izklaides pasākumu, ja pakalpojuma sniedzējs apņemas sniegt pakalpojumu noteiktā dienā vai noteiktā laikposmā.

4.2.Maksa par apmaksāto pakalpojumu tiek atgriezta tikai gadījumā, ja pasākums tiek atcelts.

 

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

 

Strīdu risināšanas kārtība

Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs. Nepieciešamības gadījumā strīds var tikt izskatīts, izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju www.ptac.gov.lv.

 

Privātuma politika

Šī privātuma politika attiecas uz www.prataspeles.lv un www.prataspeles.com (interneta vietnes) un uz Jūsu personas datiem, kurus apkopo Biedrība "Prāta spēles", Biedrība "Prāta spēles" PVN reģ. Nr. LV40008273625, juridiskā adrese: Ropažu iela 105-11, Rīga, Latvija

 

JŪSU PIEKRIŠANA ŠAI PRIVĀTUMA POLITIKAI

Izmantojot interneta vietni, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem.

Mēs apkopojam personas datus no Jums tieši, kad Jūs sniedzat informāciju, lai iegādātos pakalpojumu, uzdotu jautājumu, sazinātos ar mums vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi. Mūsu polita vērsta uz to, lai apkopotu tikai tik daudz datu, cik ta sir nepieciešams konkrēta pakalpojuma sniegšanai un saziņai ar klientu – vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese

Dati, kurus Mēs varētu apkopot tieši no Jums: • vārds, uzvārds • e-pasta adrese; • tālruņa numurs.

 

PERSONAS DATI, KURUS MĒS APKOPOJAM, BRĪDĪ, KAD JŪS APMEKLĒJAT VIETNI (SĪKFAILI)

Mēs izmantojam sīkfailus un līdzīgas tehnoloģijas, lai apkopotu informāciju par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat interneta vietni. Interneta vietnē Mēs izmantojam sīkfailus. Sīkfaili ir faili, kas glabā informāciju Jūsu datora cietajā diskā vai pārlūkā, un tādējādi Mēs varam noteikt, ka esat apmeklējis Mūsu interneta vietni iepriekš.

Mēs izmantojam sīkfailus, lai nodrošinātu Jums visērtāko interneta vietnes pārlūkošanu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par sīkfailu tipiem un to, kā Mēs tos izmantojam, lasiet Mūsu Sīkfailu politiku. Dati, kurus Mēs varam apkopot par Jums, brīdī, kad Jūs apmeklējat Vietni:

informācija par Jūsu izmantoto pārlūku; • detaļas par Jūsu aplūkotajām tīmekļa vietnēm; • Jūsu IP adrese; • saites, uz kurām esat spieduši, un • tīmekļa vietnes, kuras esat apmeklējuši pirms nonākšanas Mūsu Vietnē.

 

JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Mēs uzturam atbilstošus administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu sniegtos personas datus pret nejaušu, nelikumīgu vai neautorizētu iznīcināšanu, pazušanu, labošanu, piekļuvi, atklāšanu vai izmantošanu un citiem pretlikumīgiem izmantošanas veidiem. Vietne var saturēt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Mēs nekontrolējam šo trešo pušu tīmekļa vietnes vai jebkuru šajās vietnēs izvietoto saturu. Kad Jūs pametat Mūsu tīmekļa vietni, Mēs nevaram būt atbildīgi par jebkuras Jūsu sniegtās informācijas aizsardzību un privātumu. Jums jārīkojas piesardzīgi un rūpīgi jāizlasa apmeklētās vietnes privātuma politika.

 

IZMAIŅAS MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Laiku pa laikam Mēs varam mainīt šo Privātuma politiku, šeit pat izvietojot jauno Privātuma politikas versiju. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.

TOP